Η πατερίτσα κνήμης iWALKFree αλλάζει εντελώς το παιχνίδι.

 

Το αποδεικνύει ανεξάρτητη έρευνα, ότι η πατερίτσα κνήμης iwalkfree αυξάνει την μυικη δραστηριότητα, μειώνει την μθικη ατροφια, αυξάνει την ροή αίματος με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η ανάρρωση Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είστε δύσπιστοι όταν λέμε ότι το iWALK είναι το καλύτερο δεκανίκι που θα χρησιμοποιήσετε ποτέ, επομένως παρέχουμε ανεξάρτητη έρευνα για να το υποστηρίξουμε!

ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ 90% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ Η.ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το iWALK προτιμάται από 9 στους 10 ασθενείς που έχει επιπτώσεις στη βελτίωση της συμμόρφωσης, στην πρόληψη των επιπλοκών και στην ταχύτερη ανάρρωση Το iWALK προτιμάται από το 86% των ασθενών με πόδια και αστράγαλο έναντι των πατερίτσες (Martin et al., 2019). Η ικανοποίηση και η προτίμηση του ασθενούς καθορίζει το επίπεδο συμμόρφωσης των ασθενών σε συστάσεις που δεν φέρουν βάρος (Martin et al., 2019), το οποίο είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων και την πρόληψη μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως καταστροφή του τραύματος, απώλεια στερέωσης κατάγματος ή αστοχία υλικού (Chiodo et al., 2016· Gershkovich et al., 2016).

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επιτρέπει την κινητικότητα χωρίς χέρια με τους ασθενείς να μπορούν να κάνουν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία του ασθενούς και να βελτιώσουν τη συμμόρφωση Σε αντίθεση με τα πατερίτσες και τα σκούτερ γονάτων, το iWALK είναι μια συσκευή κινητικότητας χωρίς χέρια. Έτσι, δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (ADL και IADL) που είναι αδύνατο να γίνουν με πατερίτσες και σκούτερ γονάτων, όπως ψώνια, εργασία, μαγείρεμα, φροντίδα παιδιών κ.λπ. είναι δυνατές με το iWALK. Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου με 80 ασθενείς με τραυματισμούς τόσο των άνω όσο και των κάτω άκρων έδειξε ότι ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν δραστηριότητες γύρω από το σπίτι χρησιμοποιώντας το iWALK (Rambani et al., 2007) και οι ασθενείς είχαν πιο θετική στάση ζωής λόγω της βελτιωμένης ανεξαρτησίας με το iWALK (Barth et al., 2019). Αυτός θα μπορούσε να είναι μόνο ένας από τους λόγους για τους οποίους το iWALK έχει υψηλότερη βαθμολογία προτίμησης από τα δεκανίκια (Martin et al., 2019).

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Αυξάνει τη μυϊκή δραστηριότητα (που οδηγεί σε μειωμένη μυϊκή ατροφία, αυξημένη ροή αίματος και ταχύτερη επούλωση) Έρευνες αποδεικνύουν ότι το iWALK παρέχει στατιστικά σημαντικές αυξήσεις στη μυϊκή δραστηριότητα για το ισχίο, τους τετρακέφαλους και τους μύες της γάμπας στο μη φέρον βάρος πόδι με μοτίβα μυϊκής δραστηριότητας που συνάδουν με τη φυσιολογική μη υποβοηθούμενη περιπατολόγηση όσον αφορά τόσο την ένταση όσο και την ενεργοποίηση ανά καταγραφές ΗΜΓ (Dewar & Martin , 2020· Sanders et al., 2018). Από την άλλη πλευρά, οι πατερίτσες και τα σκούτερ γονάτων οδηγούν σε στατιστικά σημαντικές μειώσεις της μυϊκής δραστηριότητας στο πόδι που δεν φέρει βάρος σε σύγκριση με την κανονική οδήγηση χωρίς βοήθεια (Clark et al., 2004; Dewar & Martin, 2020; Sanders et al., 2018; Seynnes et al., 2008). Το αυξημένο επίπεδο μυϊκής εμπλοκής στο πόδι που δεν φέρει βάρος χρησιμοποιώντας το iWALK σε σύγκριση με πατερίτσες θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μειωμένη ατροφία, αυξημένη ροή αίματος και ενισχυμένη επούλωση (Dewar & Martin, 2020).

ΜΕΙΩΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ

Μειώνει τη μυϊκή ατροφία Η αυξημένη στρατολόγηση των μυών στο πόδι που δεν φέρει βάρος κατά τη χρήση του iWALK σε σύγκριση με πατερίτσες αναμένεται να μειώσει το επίπεδο ατροφίας των μυών (Dewar & Martin, 2020), με βάση σχετική έρευνα που δείχνει τον βαθμό που ένας μυς θα ατροφήσει εξαρτάται από τη δραστηριότητα του μυός (Antonutto et al., 1999; Clark, 2009; Clark et al., 2004). Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από προηγούμενη έρευνα που δείχνει ότι ένας μυς που στερεώνεται σε βραχεία θέση ατροφεί γρηγορότερα από ό,τι αν ένας μυς στερεώνεται σε επιμήκυνση (Booth, 1982; Booth & Gollnick, 1983). Έτσι, η γωνία κάμψης του γόνατος αποδείχθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην μυϊκή ατροφία (Campbell et al., 2019). Επειδή το iWALK καθορίζει τη γωνία του γόνατος σε κάμψη 90° που αυξάνει το μήκος του μυός, η μυϊκή ατροφία μετά από μια περίοδο μη άσκησης βάρους αναμένεται να είναι μικρότερη σε σύγκριση με τις πατερίτσες που καθορίζουν τη γωνία του γόνατος περίπου στις 30°. Αυτό θα μπορούσε εν μέρει να εξηγήσει γιατί οι πατερίτσες έχουν αποδειχθεί ότι οδήγησαν σε σημαντική μυϊκή ατροφία με μειώσεις στο μέγεθος και τη δύναμη των μυών καθώς και δομικές αλλαγές στις μυϊκές ίνες σε διάφορες προηγούμενες μελέτες (De Boer et al., 2007; Hather et al., 1992 Tesch et al., 2016)

Disclaimer

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Συμβουλευτείτε τον Ορθοπεδικό σας εάν η πατερίτσα είναι κατάλληλη για εσάς.

Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί από ασθενής με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα υγείας.

Απαγορεύεται η χρήση της από ανθρώπους με σάκχαρο, διαβήτη, θέματα επιληψίας και ισορροπίας πριν αλλά και κατά την διάρκειας του τραυματισμού τους, είτε ανθρώπους που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή διαφορετικής πάθησης εκτός αυτής που προορίζεται η πατερίτσα iWALKFree.

Απαγορεύεται η χρήση της από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, θέματα  ισορροπίας και προβλήματα οστεοπόρωσης κ.ο.κ

Η πατερίτσα iWALKFree επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ από ανθρώπους που έχουν καλή φυσική κατάσταση πριν τον τραυματισμο τους, δεν έχουν θέματα υγείας και έχουν καλή φυσική ισορροπία πχ Ανεβαίνετε τις σκάλες (πριν τον τραυματισμο σας) χωρίς βοήθεια

Η πατερίτσα εφαρμόζει σε ανθρώπους με τα εξής χαρακτηριστικά

έως 125 κιλα

Υψος  1.55-1.98 cm

Με περ. μηρού έως 71cm